Amersfoort – 11 mei 2023

Het beter benutten van woningen en meer inwoners van gemeente Amersfoort een passend (t)huis bieden qua prijs, woningtype, woonwensen en -behoeften. Dat was het doel van de ‘Pilot doorstroming’ die van 2021 tot 2022 liep. De pilot was zeer succesvol; de regelingen zorgden ervoor dat vorig jaar 155 huishoudens een woning vonden die bij hun wensen en levensfase past! Om deze reden is besloten om de doorstroomregelingen ook in 2023 aan te bieden aan de inwoners van Amersfoort. Daarnaast sloten Habion en Woonzorg Nederland zich per 13 april ook bij dit project aan. Zij richten zich voornamelijk op huisvesting voor ouderen. Zo komen er meer woningen beschikbaar voor mensen die willen verhuizen naar een passende woning.

Meer woonkansen
Zowel de gemeente als de corporaties – die het project gezamenlijk hebben opgezet – zijn blij met de deelname van Habion en Woonzorg Nederland. Directieadviseur bij de Alliantie en projectleider Doorstroming namens de corporaties, Helen Hoogenhout: “Nu Habion en Woonzorg Nederland ook meedoen, krijgen onze oudere huurders die willen verhuizen nog meer kansen om een woning naar wens te bemachtigen. Naast het woningaanbod van de Alliantie, Portaal en Omnia Wonen. Zo ontstaan er meer woonkansen voor alle woningzoekenden.”

Adviseur Wonen en projectleider bij gemeente Amersfoort Joeri Migchelbrink is eveneens zeer tevreden. “Vanuit onze ervaring met de pilot weten we dat de bereidheid om te verhuizen aanwezig is. En hebben we laten zien dat onze aanpak werkt. Denk aan persoonlijke 1-op-1-gesprekken met de wooncoaches, een voorrangsmaatregel en een financiële prikkel, zoals de verhuispremie.
Door doorstroming komt vaak een hele keten van verhuizingen op gang waarbij meerdere mensen aan een woning geholpen kunnen worden. Hierdoor komt de vastzittende woningmarkt in Amersfoort in beweging en dat is hard nodig!. Naast Woonzorg Nederland en Habion gaan we ook nauwer samenwerken met ledenorganisatie Leef3.nu, een onderdeel van zorgorganisatie Beweging 3.0. Bij Leef3.nu kunnen senioren onder andere terecht voor diensten zoals een opruimcoach of verhuisservice met korting.”, vult Migchelbrink aan.

Bewonersconsulent Stef Bilo van Woonzorg Nederland en Onno Bierman, regisseur bij Habion: “Wij doen graag mee zodat we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de doorstroming! Onze woningen en voorzieningen zijn specifiek op senioren gericht.”

Breder aanbod, ondersteuning op maat, voorrang en verhuispremie 
Concreet betekent dit dat huurders van de Alliantie, Portaal en Omnia Wonen in Amersfoort voorrang kunnen krijgen op een kleinere, vaak beter passende huurwoning in deze gemeente. Dit is de Van Groot Naar Beter regeling. Daarnaast kunnen huurders van de gemeente een verhuispremie krijgen van € 750,-. Deze regeling geldt voor alle leeftijden zodat ook jongere bewoners die een ruime woning achterlaten hiervan gebruik kunnen maken. De oudere huurders kunnen tevens de hulp inschakelen van de wooncoaches. Belangrijk uitgangspunt is dat de beslissing om wel of niet te verhuizen (door te stromen) naar een passende woning 100% en onvoorwaardelijk bij de huurders zelf ligt.

Op www.amersfoort.nl/doorstroming staat alle informatie over deze maatregelen en de voorwaarden. Via www.woningneteemvallei.nl is het actuele aanbod van sociale huurwoningen in Amersfoort bekijken.

Terug naar overzicht