Amersfoort – 13 maart
Het Rijk, de provincie Utrecht, gemeenten en de Amersfoortse woningcorporaties zetten gezamenlijk de schouders onder de bouw van ruim 27.000 nieuwe woningen in de periode 2022-2030. Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) zette hiertoe, samen met alle deelnemende partijen, op 13 maart zijn handtekening onder de woondeal Amersfoort. De woondeal bevat afspraken over waar de woningen moeten komen, het soort woningen en het segment waar deze woningen in vallen.

Waar gaan de afspraken over?
Per regio worden afspraken gemaakt over het aantal woningen dat zal worden gerealiseerd. In de regio Amersfoort gaat het om 27.000 woningen. De haalbaarheid van de afspraken is van diverse randvoorwaarden afhankelijk, bijvoorbeeld op het gebied van financiële tekorten, bereikbaarheid, stikstof, netcongestie, en capaciteit bij overheden en bouwsector. Met de ondertekening van de woondeals spreken de partijen uit zich in te spannen om de afspraken uit te voeren en gezamenlijk de knelpunten aan te pakken.

Samenwerking provincies, gemeenten en woningcorporaties
Gedeputeerde bij de Provincie Utrecht, Rob van Muilekom: “De verwachting is dat het aantal inwoners in de provincie Utrecht de komende jaren fors zal toenemen. Om ervoor te zorgen dat er genoeg betaalbare en duurzame woningen worden gebouwd, moeten we de woningbouw versnellen én verduurzamen. Dat is in deze tijd geen gemakkelijke opgave, waarin de hoge rentestand, stikstof, netcongestie en personeelskrapte van grote invloed zijn in de hele woningbouwketen. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we met deze steun van het Rijk, samen met de regio’s, gemeenten, woningbouwcorporaties en partners in de bouw alles op alles zetten om deze uitdagingen te lijf te gaan, zodat onze provincie voor al haar inwoners een (t)huis biedt.”

Fijn wonen voor toekomstige generaties
Wethouder in Amersfoort, Astrid Janssen (bestuurlijk trekker van de Woondeal Amersfoort): “Deze Woondeal is meer dan een bouwdeal. We bouwen aan wijken waar inwoners de komende generaties fijn kunnen wonen. We hebben daarbij aandacht voor duurzaamheid, bereikbaarheid, natuur en groen in onze leefomgeving. Dat kunnen we als gemeenten niet alleen en daarom is het fijn dat we nu samen met de woningcorporaties, het Rijk en de provincies bepaald hebben hoeveel we gaan bouwen en wat ervoor nodig is om dit goed te kunnen doen.”

Verantwoordelijkheid nemen als gezamenlijke woningcorporaties
Voorzitters Samenwerkende Woningcorporaties Eemland en Gelderse Vallei (SWEV),
Peter Toonen en Joan van der Burgt: “Wij willen als corporaties onze verantwoordelijkheid nemen door onze schouders onder deze forse bouwopgave te zetten in partnerschap met gemeenten, provincie en Rijk. De minister voor VRO wil de regie op de woningmarkt (her)nemen. Samenwerkende Woningcorporaties Eemland en Gelderse Vallei (SWEV) onderschrijven dat van harte om meer mensen een passend en betaalbaar (t)huis te bieden in een prettige leefomgeving. Deze bestuurlijke afspraken zijn daarvan een resultaat”, aldus Peter Toonen, voorzitter van de SWEV. “Alleen samen komen we verder”.

“De corporaties in de regio Amersfoort zijn – net als onze partners in de regio – graag bereid om de mogelijkheden voor versnelling van het bouwtempo te verkennen. Hierover hebben we afspraken in de Woondeal gemaakt. De corporaties zien mogelijkheden door meer bestaande gebouwen een woonfunctie te geven, te verdichten (meer woningen op een bouwlocatie) én samen met de partners naar nieuwe bouwlocaties te zoeken”, geeft Joan van der Burgt aan. Zij geeft samen met Peter Toonen invulling aan het voorzitterschap van de SWEV. “De corporaties in de regio Amersfoort geloven in denken in kansen”, aldus Joan van der Burgt.

Betaalbare woningen
Op de huidige woningmarkt zijn er te weinig betaalbare woningen. Ook is het lastig voor mensen met een laag- en middeninkomen om een hypotheek af te sluiten voor een koopwoning. In de woondeals zijn daarom ook afspraken gemaakt over de betaalbaarheid van de woningen. Het streven is dat er vanaf 2025 twee derde, van de woningen die gerealiseerd worden, in het segment ‘betaalbaar’ valt. Dat zijn sociale huurwoningen (tot € 808,- per maand), middenhuurwoningen (tot € 1.000,- per maand) en betaalbare koopwoningen (tot € 355.000,-). Een belangrijk deel van alle betaalbare woningen gaat door corporaties gebouwd worden.

Waar komen de woningen in de regio Amersfoort?
– Amersfoort 11.584
– Baarn 874
– Barneveld 5.380
– Bunschoten 1.103
– Eemnes 401
– Leusden 1.455
– Nijkerk 3.857
– Soest 1.250
– Woudenberg 1.060

Terug naar overzicht