Huurders van sociale woningen blijven positief over hun woning en de dienstverlening van woningcorporaties. Dat blijkt uit de jaarlijkse benchmark van brancheorganisatie Aedes waarmee prestaties van alle corporaties inzichtelijk en onderling vergelijkbaar zijn. Dit jaar hebben maar liefst 423.000 huurders zich uitgesproken over de kwaliteit van de woning en de dienstverlening van hun corporatie.

Huurders geven gemiddeld een 7,7 aan de dienstverlening, iets hoger dan voorgaande jaren. Omnia Wonen scoort zelfs nog iets hoger: nieuwe huurders geven ons een 8. En we krijgen een 8.2 van huurders met een reparatieverzoek! Op het gebied van vertrokken huurders zitten we wat onder het gemiddelde en kunnen we met elkaar verder ontwikkelen. En dat is goed; als lerende organisatie staan we niet stil en proberen we onze service altijd te verbeteren.

Overall hebben we enorme mooie resultaten geboekt in de benchmark, iets om samen met onze huurdersorganisatie de SHOW en overige ketenpartners trots op te zijn!

In de benchmark worden vijf onderwerpen gemeten: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Duurzaamheid, Onderhoud & verbetering en Beschikbaarheid & betaalbaarheid. Voor ieder onderwerp wordt er een score toegekend: een A betekent hoger dan het gemiddelde van alle woningcorporaties, een B is gemiddeld en een C is een score lager dan het gemiddelde. In de onderstaande factsheet staan onze prestaties overzichtelijk weergegeven.

Terug naar overzicht