Door de saamhorigheid, traditionele gewoonten en agrarische roots is het dorpskarakter deels bewaard gebleven. In het westen van Hoogland is de oude agrarische sfeer behouden, het dorp wordt daar begrensd door de weilanden van het Buitengebied.