Vathorst is een Vinex-locatie. De wijk bevindt zich ten noorden van Amersfoort op het grondgebied van de voormalige gemeente Hoogland. Vathorst is genoemd naar de boerderij Vathorst, waarbij de betekenis van “vat” onbekend is en “horst” verwijst naar een beboste dekzandheuvel.