De Laar is sinds 1 januari 1974 een Arnhemse woonwijk. Daarvoor was De Laar een Elster buurschap. ‘De Laar’ werd in het noorden begrensd door de Eldense Zeeg, in het oosten door de Rijksweg Noord – Batavierenweg, in het zuiden door de Laarse Pijp bij de Laarstraat en in het westen door de Grote Molenstraat. Het woord ‘laar’ betekent woeste grond, moerassig land, broekland, open plek in het bos. De buurschap ‘De Laar’ werd sinds 1879 doorsneden door de spoorlijn Arnhem-Nijmegen. Het oostelijk deel maakt sinds 1974 deel uit van de Arnhemse woonwijk De Laar West.

De Laar West heeft een klein winkelcentrum. De sporthal in De Laar West wordt o.a gebruikt door de Arnhem Eagles en Volvera, respectievelijk de basketbal- en volleybalclub uit Arnhem Zuid.