Harderwijk – 23 december

De woningmarkt zit muurvast. Op de sociale woningmarkt lopen de wachttijden voor een huurwoning hard op. Zeven jaar wachten is inmiddels ‘normaal’ geworden. De woningnood voor bewoners van Gelderland neemt hierdoor almaar toe. Om te zorgen dat meer mensen in een passende huurwoning kunnen wonen, zet provincie Gelderland verhuiscoaches in. Tot 2025 wil de provincie 1500 ouderen begeleiden naar een woning die beter bij hen past. De doorstroming van deze 55-plussers moet een verhuisbeweging van totaal 6000 huishoudens in gang zetten.

Verhuiscoach voor de Noord-Veluwe
Na een zorgvuldige selectieprocedure is gekozen om een verhuiscoach in te zetten in de regio Noord-Veluwe. De verhuiscoaches zorgen voor een betere match tussen enerzijds huurders die nu of in de toekomst willen verhuizen en anderzijds de woningen die beschikbaar én passend zijn. Begin 2022 start verhuiscoach Carola Butink in de regio Noord-Veluwe. Dit betreft de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Woensdag 22 december ondertekenden de woningcorporaties uit deze regio – deltaWonen, Omnia Wonen, UWOON & Woningstichting Putten –, de betrokken gemeenten én de Provincie digitaal een samenwerkingsovereenkomst over de inzet van de verhuiscoach. Hiermee slaan zij handen ineen en werken zij samen aan het terugdringen van het woningtekort.

Gratis advies over passende woonsituatie
Samen met de bewoners kijkt de verhuiscoach wat op termijn een passend nieuw thuis kan worden en wat daarvoor nodig is. Dit doen zij door gratis en vrijblijvend woonadviesgesprekken aan te gaan met huurders die vragen hebben. Bijvoorbeeld over kleiner of gelijkvloers wonen of de financiële gevolgen van een verhuizing. De verhuiscoach gaat voor een periode van minimaal twee jaar aan de slag in de regio.

Doorstroming
Met de samenwerking willen provincie, corporaties en gemeenten ervoor zorgen dat huurders in een huis wonen dat past bij hun persoonlijke situatie. Dit kan gerealiseerd worden door doorstroming. Doorstroming op de woningmarkt helpt mensen om sneller een woning te vinden die aansluit bij hun woonbehoefte(n) en levensfase. Als één huurder bijvoorbeeld uit een grote woning verhuist, komt er hiermee een huis vrij voor een gezin. Dit gezin laat misschien ook weer een kleinere woning achter voor een tweepersoonshuishouden. Uiteindelijk krijgen dan ook jongeren en starters een kans. Er ‘stromen’ mensen door van de ene naar de andere woning.

We gaan ervoor! V.l.n.r. Eva Krabbenbos, Peter Kerris, Jantine Clasie, Mirjam Zerstegen, Ewoud ’t Jong, Carola Butink en Martijn Vellekoop

Win-win situatie
Een goede doorstroming is nodig om iedereen in Gelderland van een passende woning te voorzien. Gedeputeerde Peter Kerris: “We hopen dat er een win-win situatie ontstaat. Met de verhuiscoach ondersteunen we 1500 ouderen die dat willen bij het verhuizen naar een beter passende woning. Bijvoorbeeld dichterbij winkels en naar een iets kleinere woning, omdat de kinderen het huis uit zijn. Deze verhuisbeweging moet 4500 starters en gezinnen een goed onderdak bieden. Hiermee slaan we drie vliegen in één klap en zetten we de woningmarkt in Gelderland weer in beweging.”

Beslissing ligt altijd bij huurder
Manager Wonen & Vastgoed bij Omnia Wonen Jantine Clasie vult aan vanuit de samenwerkende corporaties: “Het tekort aan sociale huurwoningen voor mensen met een beperkt inkomen of bijzondere woonvraag op de Noord-Veluwe is enorm. We werken hard aan het bouwen van meer huizen. Maar zoals iedereen in het nieuws kan volgen, overstijgt het aantal inschrijvingen het aantal opgeleverde woningen vele malen. Dit zal realistisch gezien helaas voorlopig zo blijven. Door doorstroming komt vaak een hele keten van verhuizingen op gang waarbij we meerdere mensen in één keer aan een woning kunnen helpen. Mooi toch?!” Clasie benadrukt: “De beslissing om wel of niet te verhuizen ligt natuurlijk bij onze huurders zelf. En zo hoort het ook. Samenwerken met deze partners is voor ons essentieel meer mensen een thuisbasis te kunnen bieden. Wij zijn dan ook heel blij met dit initiatief van de provincie en de keuze voor onze regio.”

Op tijd nadenken over toekomstige woning
Wethouder volkshuisvesting van Putten, Ewoud ’t Jong stelt namens de deelnemende gemeenten: “We willen dat de inwoners van onze gemeente(n) zo passend mogelijk wonen. Een passende woning biedt een meerwaarde ook als er een zorgvraag ontstaat. Het is daarom verstandig om tijdig na te denken of de huidige woning hiervoor voldoende geschikt is. Met de inzet van de verhuiscoach willen we onze inwoners ondersteunen bij de afweging om te verhuizen naar een geschiktere/passende woning. De doorstroming die hiermee op gang komt kan de sleutel zijn voor het brengen van dynamiek in de woningmarkt, iets waar uiteindelijk veel meer inwoners profijt van hebben”.

* Foto’s afkomstig van provincie Gelderland

Terug naar overzicht