13 juni 2022

Huurders in Amersfoort moeten meer dan 9 jaar wachten voordat zij een passende woning vinden. Hierdoor neemt de woningnood toe. De gemeente en de Amersfoortse woningcorporaties de Alliantie, Omnia Wonen en Portaal slaan de handen ineen en werken samen aan het terugdringen van het woningtekort.

Doorstromen naar passende woning
Het bouwen van nieuwe woningen is een deel van de bestrijding van de woningnood. Daarnaast bieden gemeente en woningcorporaties per 1 juni 2021 een aantal regelingen aan om doorstroming op de Amersfoortse woningmarkt te stimuleren. Door bijvoorbeeld Amersfoorters met een verhuiswens naar een kleinere woning te helpen, oftewel ‘door te laten stromen’ naar een voor hen passender type woning, krijg je ook beweging in de woningmarkt. De nieuwe regelingen moeten ervoor zorgen dat meer Amersfoorters een passende woonplek kunnen vinden. Deze ‘pilot’ wordt verlengd tot 01-09-2022.

Vijf regelingen voor huurders woningcorporaties
Voor huurders van Omnia Wonen, Portaal en de Alliantie bestaan meerdere regelingen om doorstroming te stimuleren. De ‘Van Groot naar Beter-regeling’ geeft huurders voorrang die vanuit hun vierkamerwoning willen verhuizen naar een kleinere woning. Daarbij is ook sprake van woonlastengewenning door de corporaties én een eenmalige verhuispremie van € 750,- via de gemeente Amersfoort. Daarnaast bestaat het jongerencontract en de voorrangsregelingen voor doorstroming naar nieuwbouwwoningen, vrije sector huurwoningen en koopwoningen. Ook is er een wooncoach beschikbaar voor huurders van 55 jaar en ouder die gratis persoonlijk advies willen bij een eventuele verhuiswens vanuit een grotere woning naar een kleinere, passendere woning. Huurders van 55 jaar en ouder van de corporaties krijgen hierover persoonlijk bericht.  

Heeft u interesse? Lees hier alle informatie over de doorstroomregelingen!

Terug naar overzicht