Snel veranderende wereld
Als we naar onze omgeving kijken, volgen veranderingen elkaar in hoge snelheid op. We zien vereisten, behoeften en mogelijkheden voortdurend wijzigen waardoor stabiliteit en rust onder druk staan. Zo neemt binnen onze sector door toename van het aantal huishoudens de vraag naar sociale huurwoningen al jaren toe. De mensen die een woning bij ons huren, worden gemiddeld ook steeds ouder. De uitstroom van middeninkomens wordt belemmerd door gebrek aan betaalbare koop- en vrije sector huurwoningen. En de instroom van mensen uit instellingen van begeleid naar zelfstandig wonen groeit. Net als de stroom van migranten. Onze doelgroep is enerzijds dus steeds diverser, terwijl onze woningvoorraad anderzijds in veel gemeenten eenzijdig is.

Al deze ontwikkelingen moeten een weg moeten vinden in ons denken en handelen als woningcorporatie. Het is (nood)zaak voor ons om hierop wendbaar en flexibel in te spelen. Om zo maximale maatschappelijke meerwaarde te creëren. En onze (toekomstige) huurders een thuisbasis te kunnen bieden. Nu en in de toekomst.

Visie geeft richting
Voor de periode 2024 – 2028 heeft Omnia Wonen hiervoor een strategische visie ontwikkeld, getiteld ‘Duurzaam groeien & Aandacht voor verschillen’, en deze vastgelegd in een magazine met dezelfde naam. Het magazine staat nu online: Klik op de link Strategische visie 2024 – 2028 Omnia Wonen of de onderstaande afbeelding om het magazine te openen.

Speerpunten
In het magazine is te lezen hoe wij ons de komende jaren inzetten om passend en comfortabel wonen, groei naar een duurzame en energiezuinige woningvoorraad, en een gezonde leefomgeving in aantrekkelijke en veilige buurten te realiseren. Voor onze huidige huurders en toekomstige bewoners, zowel op de korte als op de lange termijn.

De komende vier jaar leggen wij onze focus op een Duurzame groei & Aandacht voor verschillen. Dit wordt verder uitgewerkt en ingevuld in vier strategische speerpunten. We doen er alles aan om deze nu en in de toekomst te realiseren:

Samen kom je verder
Vanzelfsprekend kunnen we onze maatschappelijke opgaven niet alleen waarmaken; wij zijn afhankelijk van andere partijen om onze doelen te kunnen realiseren. Wij trekken dan ook graag gezamenlijk op om hieraan invulling te geven. Het gaat dan om samenwerking binnen de organisatie door de medewerkers en om de samenwerking buiten de organisatie, met collega-corporaties, gemeenten en ketenpartners. En bovenal met onze eigen huurders, die vertegenwoordigd worden door onze huurdersorganisatie SHOW.

Vanuit onze kernwaarden Ondernemend, Verbonden en Verantwoordelijk zetten we in de samenwerking in op verbinding, het goede gesprek, werken vanuit onze kracht samen met de kwaliteiten van anderen. Wij nodigen onze partners uit om samen met ons te vormen, te delen en mijlpalen te behalen.

Terug naar overzicht