Nunspeet- 1 december 2023

Woonzorg Nederland heeft een van haar wooncomplexen in Nunspeet overgedragen aan Omnia Wonen. De seniorenhuisvester acht het complex niet langer geschikt voor de seniore doelgroep. De woningen zijn overgedragen aan een lokale woningcorporatie in de regio en de woningen blijven in de sociale sector.

Het betreft het wooncomplex De Bosrand aan de Eperweg in Nunspeet. Het wooncomplex telt 22 woningen en Omnia Wonen is vanaf 1 december de nieuwe eigenaar.

Peter Toonen, directeur-bestuurder Omnia Wonen: “Wij zijn zeer verheugd om dit wooncomplex over te kunnen nemen van Woonzorg Nederland. Wij vinden het belangrijk dat mensen die aangewezen zijn op de sociale woningmarkt een thuisbasis hebben om deel te nemen aan de maatschappij. Wij kijken er naar uit om onze nieuwe huurders welkom heten”.

“We hebben er bewust voor gekozen om het wooncomplex over te dragen aan een lokale woningcorporatie. In Nunspeet is er behoefte aan betaalbare woningen en met de overdracht aan Omnia Wonen blijven de woningen in de sociale sector”, aldus Woonzorg Nederland bestuursvoorzitter Cees van Boven.

Met de opbrengst van de verkoop wil Woonzorg Nederland extra woningen bouwen en aankopen die passen bij de seniore doelgroep. Vanwege de toenemende vergrijzing en de krapte op de woningmarkt is er een grote vraag naar passende huisvesting voor senioren.

Terug naar overzicht