Omnia Wonen heeft in 2020 huurwoningen die voor 1960 gebouwd zijn onderzocht op de aanwezigheid van loden waterleidingen. In totaal werden circa 1350 woningen onderzocht. Het onderzoek is in december 2020 afgerond. 150 huishoudens/woningen hebben niet meegedaan om verschillende redenen. Deze woningen worden in maart 2021 nogmaals bezocht. Indien onderzoek in deze woningen wederom niet mogelijk is, ontvangen de huishoudens een brief met informatie over de gevolgen van het niet kunnen uitvoeren van het onderzoek.

Resultaat 10 microgram per liter
Bij ongeveer 30 woningen is een overschrijding gemeten op de grenswaarde van 10 microgram per liter. Omnia Wonen is eigenaar van de leidingen vanaf de watermeter. Alle leidingen vóór de watermeter (en de watermeter zelf) zijn eigendom van de drinkwaterbedrijven. Om deze reden heeft Omnia Wonen contact opgenomen met de drinkwaterbedrijven uit ons werkgebied.
 
Over de 30 woningen is overleg geweest met de drinkwatermaatschappijen WMD (Assen) en Vitens (Utrecht, Amersfoort, Arnhem en de Veluwe). Besloten is om bij de betreffende woningen een hermeting te laten uitvoeren om absolute zekerheid te hebben op de aanwezigheid van lood. Deze hermetingen zijn inmiddels gereed. Het blijkt dat er nog 7 woningen een overschrijding van de grenswaarde hebben.
 
Deze woningen worden verder onderzocht door de installateur Breman in aanwezigheid van een opzichter van Omnia Wonen. Als er loden en/of koperen leidingen met loodhoudende solderingen leidingen worden aangetroffen, worden deze dit voorjaar vervangen. Bijkomend bouwkundig herstel wordt hierin meegenomen. Dit verschilt per woning.
 
Resultaat minder dan 10 microgram per liter
Bij ongeveer 100 woningen met een waarde lager dan 10 ug/liter voeren we een hermeting uitvoeren om de betrouwbaarheid van de eerste meting te bevestigen. Deze hermetingen worden deze maand afgerond. Waarna eventuele vervolgacties volgen. Vanzelfsprekend worden bewoners hierover geïnformeerd.
 
Advies: spoel uw leidingen regelmatig!
Tijdens het onderzoek hebben we bij meerdere woningen geconstateerd dat één of meerdere watertappunten niet of nauwelijks gebruikt worden. Geadviseerd wordt om alle tappunten in uw woning minimaal één maal per week gedurende enkele minuten te spoelen. Water dat te lang stil staat, kan slechter van kwaliteit worden door een opeenhoping van schadelijke stoffen (niet alleen lood). Een dringend advies dus om regelmatig te spoelen. Dit advies geldt overigens voor alle huiseigenaren en niet uitsluitend voor mensen die een woning van voor 1960 huren.

Het kraanwater in Nederland is van hoge kwaliteit, veilig om te drinken en de gezondste keuze. In oude woningen van voor 1960 kunnen echter nog loden waterleidingen aanwezig zijn. Deze kunnen lood afgeven aan het kraanwater. Het drinken daarvan is ongezond, vooral voor jonge kinderen en zwangere vrouwen. Daarom is het advies om loden leidingen te laten vervangen.

Woningcorporaties hebben in het verleden bijna alle loden leidingen vervangen. Toch kunnen er nog restanten van loden leidingen aanwezig zijn in een woning of zit er soms nog lood in de toevoerleiding. Of er nog loden binnenleidingen zijn, is niet altijd duidelijk doordat ze ‘verborgen’ zitten in muren en onder vloeren. Daarom is aanvullend onderzoek nodig.

De gezondheid van huurders staat voorop bij Omnia Wonen. Wij voelen ons verplicht om onze bewoners een veilige woning te verhuren. Een onderdeel hiervan is schoon drinkwater. Wij nemen hierin onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en onderzoeken welke woningen die voor 1960 zijn gebouwd (nog) loden drinkwaterleidingen hebben en vervangen deze zo snel mogelijk. De betrokken huurders worden hierover tijdig geïnformeerd. 

De drinkwaternorm van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is 10 microgram lood per liter water (1986). In Nederland wordt deze norm in 2022 waarschijnlijk verlaagd naar 5 microgram per liter. Omnia Wonen richt zich in 2021 op het vervangen van de leidingen met waardes van boven de 10 microgram per liter. Daarna zullen, conform het dan geldende overheidsbeleid, hoogstwaarschijnlijk de leidingen met waardes tussen de 5 en de 10 worden vervangen. Voor het eind van 2022 hopen de Nederlandse corporaties alle loden leidingen vervangen te hebben.

Wij hebben de veel gestelde vragen over het onderzoek en de uitkomsten op een rijtje gezet.
Klik hier voor vragen over het onderzoek
Klik hier voor vragen over de uitkomsten van het onderzoek

Terug naar overzicht