Hoe werkt de opvang van vluchtelingen?

Nederland is opgedeeld in 25 veiligheidsregio’s. Deze veiligheidsregio’s hebben een coördinerende rol in de opvang van vluchtelingen. Gezien de vluchtelingenstroom die vanuit Oekraïne steeds meer op gang komt, heeft het kabinet aan élke veiligheidsregio de opdracht gegeven op korte termijn onderdak bieden aan duizend gevluchte Oekraïners en daarna aan nog eens duizend.

Rol gemeenten
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze opdracht en het zoeken van geschikte opvanglocaties. Gemeenten bepalen wie in aanmerking voor opvang komt en zorgen voor de ondersteuning en begeleiding van vluchtelingen. De verdeling van het aantal vluchtelingen over gemeenten hangt af van hoeveel mensen er in een gemeente wonen. Grotere gemeenten moeten meer mensen woonruimte bieden dan kleinere gemeenten.

Gemeenten beslissen zelf over wat voor soort woning ze aanbieden aan vluchtelingen. Het kan een zelfstandige (huur)woning zijn of een gedeelde woning met meer mensen.

Rol corporaties
Een woningcorporatie zoals Omnia Wonen is een van de partijen waarop de gemeente een beroep doet om woningen ter beschikking te stellen. Andere partijen zijn bijvoorbeeld AZC’s, commerciële verhuurders en projectontwikkelaars.

Wat doet Omnia Wonen voor de vluchtelingen uit Oekraïne?

Wij zijn op dit moment met de verschillende gemeenten uit ons werkgebied in gesprek over opvang. Wij zullen ons tot het uiterste inspannen om mee te denken en te doen om deze slachtoffers van de oorlog op te vangen en een tijdelijk thuis te bieden. Net zoals we dat voor andere vluchtelingen en statushouders doen. Hierbij willen we wél benadrukken dat het zorgen voor betaalbare woningen voor mensen met lage inkomens de belangrijkste taak van woningcorporaties is en blijft.

Om deze reden vinden wij het belangrijk dat wij de vele woningzoekenden en mensen die (tijdelijk) van ons huren niet benadelen. De opvang van Oekraïense vluchtelingen moet dus niet ten koste gaan van woningzoekenden uit ons werkgebied. Concreet betekent dit dat we zoeken naar woningen of panden die normaal gesproken niet in de verhuur zouden komen of al heel lang leeg staan.

Kan ik als huurder van Omnia Wonen vluchtelingen uit Oekraïne in huis nemen? En welke regels gelden er dan?

Steeds meer mensen nemen inmiddels spontaan Oekraïense vluchtelingen in huis. Mensen laten logeren mag, daar hoeft u geen toestemming voor te vragen van de woningcorporatie. Maar als huurder bent en blijft u wel verantwoordelijk voor het zogenoemde ‘goed huurderschap’ van uw gehele woning en de mensen die hierin verblijven. Dit houdt het volgende in:

  • Geen overlast veroorzaken voor omwonenden.
  • Geen grote aanpassingen aan de woning doen zonder overleg met ons.
  • Niet zonder overleg onderhuren. Logeren mag maar onderverhuur kan alleen in overleg.
  • Degene die het contract heeft getekend, moet altijd de hoofdbewoner zijn van de gehuurde woning en de meerderheid van de week hier verblijven.

Ook eventuele andere gevolgen zoals huurtoeslag zijn de verantwoordelijkheid van de huurder zelf.

Volg advies experts & weet waar u aan begint!
Voor wie overweegt mensen uit de Oekraïne te helpen, verwijst Vluchtelingenwerk Nederland naar de website van Takecarebnb: https://takecarebnb.org/gastgezin/  
Deze organisatie bemiddelt sinds 2015 tussen gastgezinnen en vluchtelingen.

Volgens Takecarebnb moet je beschikken over ‘een warm hart en een koel hoofd’ als je vluchtelingen in je eigen huis laat logeren. Als tip geeft de organisatie een aantal aandachtspunten mee. Weken of misschien wel maandenlang gasten over de vloer hebben vergt veel van zowel de logees als het gastgezin. Een van de belangrijkste tips is: ‘Doe het niet alleen: vorm een kring met vrienden, buren, familie en zorg samen voor huisvesting en begeleiding. Samen hou je het langer vol’.

Andere aandachtspunten die genoemd worden: tolerant zijn, begrip tonen, privacy geven, maar ook duidelijke afspraken maken en oog hebben voor een zinvolle dagbesteding. De tips vind je hier: https://takecarebnb.org/gastgezin/10-tips-voor-het-opvangen-van-een-vluchteling/

Ook Vluchtelingenwerk zelf heeft nuttige informatie op de website staan: https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/steun-oekraiense-vluchtelingen/ik-wil-een-oekraiense-vluchteling-huis-nemen

Mevrouw Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchtelingenwerk Nederland geeft deze mensen wel een voorzichtige waarschuwing: “Veel particulieren bieden aan om vluchtelingen in huis te nemen. Dat vind ik hartverwarmend, het gaat ook zeker nodig zijn als de voorspelling klopt dat 7 miljoen mensen het land ontvluchtten. Maar weet waar je aan begint. Het is geen crisis die volgende week over is. Die vluchtelingen kunnen niet meteen terug dus zullen langere tijd in je huis blijven.”

Terug naar overzicht