Schade
Een hennepkwekerij waar veel planten worden gekweekt, is schadelijk voor de woning. Vanwege de hoge vochtigheidsgraad en warmte die nodig is bij de kweek, ontstaat schimmel. Dit geeft schade aan plafonds, wanden en vloeren. Ook is een verhoogd risico op kortsluiting en een sterk verhoogd water- en elektriciteitsverbruik. Thuistelers trekken bovendien criminaliteit aan. Omwonenden ondervinden overlast en voelen zich onveilig.

Financiële gevolgen
Hennepkwekerijen zijn strafrechtelijk verboden. Omdat de stroom vaak buiten de meter om (illegaal) wordt afgetapt zal de stroomleverancier aangifte doen, een prognose maken van de verbruikte stroom en de kosten verhalen. De hennepkwekerijen hebben vaak door hun professionele opzet een duidelijk bedrijfsmatig karakter. Justitie bekijkt daarom hoeveel geld met de oogst en verkoop is verdiend en vordert dit geld terug bij de teler.

Omnia Wonen treedt op
Omnia Wonen tolereert het geheel of gedeeltelijk gebruiken van de woning voor het kweken van hennep niet. Op een grove manier wordt het leven van mensen in gevaar gebracht. Vanwege de veiligheid voor omwonenden en de woning, ondernemen wij in samenwerking met de politie actie. Deze vorm van overlast is aanleiding voor het ontbinden van de huurovereenkomst en eventuele schades worden verhaald op de huurder.

Tips voor en van omwonenden
Als u het vermoeden heeft van een hennepkwekerij kunt u melding doen bij de politie via telefoonnummer 0900-8844. Als u anoniem melding wilt maken dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800-7000.

Welke signalen kunnen wijzen op een hennepkwekerij?

  • Stankoverlast door een vreemde lucht (zoals bij coffeeshops)
  • Geluidsoverlast van afzuiginstallaties
  • Warme muren
  • Condensvorming op de ramen
  • Schommeling in stroomsterkte (zoals knipperende lampen)
  • Licht in een kamer dat altijd blijft branden
  • Afgeplakte ramen, dichte gordijnen en ramen die nooit opengaan
  • Bewoners die zelden of op vaste uren thuis zijn

Download hier de brochure in PDF