Netto huur
De netto huur betaalt u voor het gebruik van de woning. Dit noemen we ook wel de kale huur. De hoogte van de huur is onder meer afhankelijk van de grootte en de ligging van de woning.

Servicekosten
Servicekosten betaalt u voor de diensten die wij leveren, maar die niet in de netto huur zijn opgenomen. In uw huurovereenkomst staat welke servicekosten u moet betalen.

Machtiging
U kunt ons machtigen de maandelijks verschuldigde huur automatisch van uw rekening af te schrijven. Dit doet u door eenmalig een machtigingsformulier in te vullen. Deze vindt u op onze website. Het grote voordeel van deze manier van betalen is dat u er geen omkijken meer naar heeft.

De afschrijving vindt altijd plaats op de eerste dag van de maand. Aanpassingen in de huur worden automatisch verrekend. Wel moet u ervoor zorgen dat het saldo op uw rekening voldoende is. Als u van mening bent dat het bedrag ten onrechte is afgeschreven, dan kunt u uw bank opdracht geven het bedrag terug te storten.

AcceptEmail
U kunt uw huur betalen met AcceptEmail. Na aanmelding ontvangt u iedere maand een mailbericht van ons met daarin een betaalbutton. Deze button leidt u door naar iDEAL, waar u uw maandelijkse huur kunt voldoen.

Periodieke overschrijving
U kunt uw bank ook opdracht geven periodiek het huurbedrag over te maken. U vult dan eenmalig een formulier in waarmee maandelijks het huurbedrag automatisch en tijdig wordt overgemaakt. Eventuele wijzigingen in het huurbedrag worden echter niet automatisch aangepast; daarvoor moet u zelf opdracht geven.

Komt u in aanmerking voor huurtoeslag?

Huurtoeslag
Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid in uw huurlasten. Huurtoeslag vraagt u aan bij de belastingdienst. Om huurtoeslag te krijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Kijk voor meer informatie over huurtoeslag op www.belastingdienst.nl

Wijzigingen doorgeven
Uw huurtoeslag is gebaseerd op de gegevens van uw aanvraag. Verandering in inkomen, gezinssamenstelling en adres geeft u zelf door aan de belastingdienst. Wij adviseren u dit zo snel mogelijk te doen. Hiermee voorkomt u dat, als bijvoorbeeld uw inkomen is gestegen, u een bedrag moet terugbetalen aan de belastingdienst. De jaarlijkse huurverhoging die altijd ingaat op 1 juli, hoeft u niet aan de belastingdienst door te geven. Dat doen wij voor u.

U heeft niet betaald
Het kan zijn dat u, om welke reden dan ook, de huur niet kunt betalen. Hierdoor loopt u een huurachterstand op. En wordt het nog moeilijker om te betalen. Wacht niet af, maar neem contact met ons op. Samen met u zoeken we naar een passende oplossing om de huurachterstand zo snel mogelijk in te lopen. U moet de huur altijd op de eerste van de maand betalen. Wanneer de achterstand niet tijdig betaald is, worden er incassokosten bovenop de huurachterstand in rekening gebracht. De hoogte van de incassokosten is gelijk aan een percentage van de betalingsachterstand, namelijk:
15% over de eerste € 2.500,-
10% over de volgende € 2.500,-
Het minimum bedrag is € 40,-

De rol van de deurwaarder
Als u de huur niet betaalt, dan neemt de deurwaarder contact met u op. Hij doet dit niet gratis, maar brengt u hiervoor kosten in rekening. Ook berekent de deurwaarder BTW over de incassokosten. Daardoor lopen uw schulden nog meer op. Het is dus verstandig om het niet zover te laten komen. De deurwaarder is ook degene die uiteindelijk de rechter vraagt om u uit de woning te mogen zetten. Alle kosten die hierdoor ontstaan zijn ook voor uw rekening.

Tref een regeling!
Met het bovenstaande willen wij u duidelijk maken dat u niet te laat moet betalen of te lang moet wachten contact met ons op te nemen. Uw problemen worden misschien alleen maar groter. Het kan zelfs zover komen dat u uit uw huis wordt gezet. Neem daarom zo snel mogelijk contact met ons op als u problemen heeft of verwacht. Wij proberen u zo goed mogelijk te adviseren of wij verwijzen u door naar instanties die u kunnen helpen. Natuurlijk behandelen wij uw zaken vertrouwelijk. Bedenk ook dat een maand zo voorbij is en u de volgende maand de huur weer moet betalen.

Jaarlijkse huurverhoging
Ieder jaar wordt op 1 juli de huur aangepast. U ontvangt voor 1 mei informatie over het bedrag waarmee uw huur wordt verhoogd en hoe dit bedrag is opgebouwd. Op onze website vindt u informatie over de manier waarop u een bezwaarschrift kunt indienen als u het niet eens bent met de voorgestelde huurverhoging.

Download hier de brochure in PDF