Wees een goede buur
Houd rekening met uw buren, dan houden zij ook rekening met u. Hoort de buurman uw TV? Heeft de benedenbuurvrouw wel eens last van u? Wat spookt uw kat uit in de tuin van de buren? Vraag het eens aan uw buren? Het kan zijn dat zij wel eens last van u hebben, zonder dat u dat weet. U kunt zelf veel doen om een goede buur te zijn.

 • Als u prettig naast elkaar woont, vindt niemand het erg als u af en toe een feestje geeft. Waarschuw uw buren wel even vooraf.
 • Zet uw TV of muziek niet te hard. Wilt u weten of het geluid te hard staat? Zet het dan eens aan en ga luisteren bij de buren.
 • Doe klusjes die veel lawaai geven, zoveel mogelijk overdag.
 • Loop niet met harde schoenen op een harde vloer.
 • Zet geen spullen of afval in de gezamenlijke ruimtes, zoals het portiek of de hal. Houd uw tuin of balkon netjes en opgeruimd.
 • Zet afval buiten vlak voordat het wordt opgehaald.
 • Voorkom ongedierte: voer geen duiven, laat geen etensresten slingeren.
 • Zorg  er ook voor dat uw kinderen, bezoek en huisdieren zich als goede buren gedragen.

Heeft u ergens last van? Praat het uit!
Als u last heeft van uw buren ga dan eerst eens praten. Veel overlast komt door onbegrip en onwetendheid. Een gesprek kan veel oplossen. Bedenk daarbij: veel mensen weten helemaal niet dat hun buren last van ze hebben. Als u rustig vertelt waar u last van heeft, kunt u misschien samen een oplossing bedenken.

 • Wacht niet te lang. Als u ergernis ‘opspaart’ tot u heel boos bent, is het moeilijk een gesprek te voeren.
 • Bedenk vooraf wat u wilt zeggen.
 • Vraag of er iets is waar zij last van hebben.
 • Denk mee over een oplossing. Maak duidelijke afspraken met uw buren. Bijvoorbeeld: tot 8 uur ’s avonds kunnen zij piano spelen.

Op problemenmetjeburen.nl vindt u meer tips om het gesprek aan te gaan.

Komt u er zelf niet uit? Vraag om hulp!
Wanneer u er zelf niet uitkomt met uw buren kunt u het probleem melden bij Omnia Wonen. Wij vragen u altijd om eerst zelf met de buren te praten. Een gesprek kan namelijk veel oplossen. Kunt u het niet samen oplossen, dan verwijzen wij u door naar buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling hoort het verhaal van twee kanten aan, zodat zij goed kunnen inschatten wat er precies speelt. Zo proberen zij de oorzaak van het probleem naar boven te halen en aan een oplossing te werken.

Als de overlast niet stopt of als er geen buurtbemiddeling in uw woonplaats zit, dan kunt u uw klachten via onze website melden. Wij zullen dan de klacht onderzoeken. De aard van de overlast en de vraag of meerdere bewoners last hebben van de overlast spelen een belangrijke rol in het onderzoek. Alle meldingen worden verzameld in een overlastdossier. Wij beoordelen of de inzet van andere maatschappelijke partners kan bijdragen aan een oplossing. Het kan ook gebeuren dat uw situatie in een zorgoverleg besproken wordt.

Een overlastveroorzaker kan niet zomaar uit de woning worden gezet. Daar is een gerechtelijke procedure voor nodig. Een dik dossier dient dan als bewijsmateriaal. Tijdens de procedure moet worden aangetoond dat de overlast zo ernstig is dat beëindiging van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning gerechtvaardigd zijn.

Wordt u bedreigd? Zoek dan contact met de politie en meld het bij Omnia Wonen. U kunt ook bellen met de politie als de situatie onhoudbaar is. Bijvoorbeeld als er tot diep in de nacht harde muziek klinkt en een gesprek niet helpt.

Bij geweld en drugsoverlast is het verstandig de politie zo spoedig mogelijk in te lichten. Omnia Wonen ontvangt hier ook graag een melding van.

Woonfraude? Gebruik de woning niet verkeerd
Natuurlijk mag de woning niet gebruikt worden voor illegale activiteiten. Hennep kweken of drugs verhandelen is verboden in woningen van Omnia Wonen. Iedere melding die wij krijgen over vermoedelijke woonfraude en/of hennepteelt wordt door ons onderzocht. Als er inderdaad sprake is van woonfraude en/of hennep dan kan dit leiden tot beëindiging van de huurovereenkomst.

We spreken van woonfraude als:

 • Huurders niet zelf – of met hun gezin – de woning als hoofdverblijf hebben.
 • Huurders zonder toestemming van Omnia Wonen hun woning (of een deel hiervan) aan een ander verhuren.
 • Huurders met te veel personen in een woning wonen.
 • Huurders de hele woning als bedrijfsruimte gebruiken.

Vermoedt u dat er in een woning van Omnia Wonen sprake is van woonfraude of andere illegale activiteiten? Laat het ons weten. Wij behandelen uw melding vertrouwelijk. Wij geven uw gegevens nooit door aan anderen zonder uw toestemming.

Wilt u liever anoniem een melding doen, bel dan met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800 – 7000.

Download hier de brochure in PDF