Harderwijk 4 maart 2022

Per 1 mei wordt Peter Toonen directeur-bestuurder van de woningcorporatie Omnia Wonen in Harderwijk. Toonen is een ‘goede bekende’ in het werkgebied van de corporatie. Op dit moment is hij directeur-bestuurder van Woningstichting Nijkerk. Tevens is hij voorzitter van de Samenwerkende Corporaties Eemvallei, de SWEV. Met de komst van Toonen haalt de organisatie een ervaren corporatiebestuurder in huis die de regio kent en daar een groot netwerk heeft. Bovendien past hij uitstekend bij de organisatie.

Samenwerking centraal
Toonen: “Ik heb de ambitie om van Omnia Wonen een sterke, zelfbewuste organisatie te maken met een samenhangend bezit in de woningmarktregio Amersfoort en Noord-Veluwe. Het doel van mijn werk? Onze huurders een fijn (t)huis te geven. Volkshuisvestelijk wil ik het verschil maken door de bouwproductie in onze kernregio’s te verhogen en bezit verder te verduurzamen en te herstructureren. Ook wil ik me inzetten voor de landelijke opgaven in de energietransitie en de combinatie Wonen, Zorg en Welzijn. Vanzelfsprekend gebeurt dit in lijn met bestaande plannen en altijd samen met mijn nieuwe collega’s en andere belanghebbende partijen.

Ik kijk uit naar een transparante en constructieve wijze van samenwerken met collega’s, RvC, huurdersorganisatie de SHOW, gemeenten en andere netwerkpartners. Want alleen met elkaar komen we elke dag dichter bij de gewenste stip op de horizon. Wonen doen we samen!”

Voortzetting koers
De Raad van Commissarissen is verheugd met het aantreden van Toonen. Voorzitter Albertine van Vliet-Kuiper: “Peter Toonen heeft ruime werkervaring in de corporatiesector en weet hoe je tot succesvolle samenwerking komt met een veelheid aan partijen die verschillende (politieke) belangen hebben. Daarnaast is hij een ervaren leider die vertrouwen uitstraalt. Hij is in staat om op basis van zijn achtergrond en visie de reeds ingezette organisatieontwikkeling verder vorm geven. Als persoon past hij goed bij de huidige ontwikkelingsfase van de organisatie waarbij de focus ligt op borging en continu leren. Wij wensen hem veel succes en plezier in zijn nieuwe functie.”

Terug naar overzicht