Op de foto van links naar rechts: Henk Ceron (Woonwijs) Fleur Imming (Uwoon), wethouder Edwin Enklaar, Peter Toonen (Omnia Wonen) en Dick Deirkauf (SHOW) . Foto: Gemeente Harderwijk

12 december 2022
Woensdag 7 december hebben huurdersorganisaties SHOW en Woonwijs, woningcorporaties UWOON en Omnia Wonen en de gemeente Harderwijk hun handtekening gezet onder de prestatieafspraken voor 2023 (Jaarafspraak) en de productieafspraken tot 2030. Een belangrijke opgave is om tot 2030 minimaal 1000 extra sociale huurwoningen te realiseren.

De afgelopen maanden hebben huurdersorganisaties, woningcorporaties en gemeente Harderwijk meerdere gesprekken gevoerd over de ontwikkelingen op het gebied van sociale huur. In de eerder overeengekomen ‘Raamovereenkomst 2022-2026’, waarin kaderafspraken voor een periode van vier jaar zijn vastgelegd, is bepaald dat de vijf partijen jaarlijks concrete afspraken maken over de activiteiten en doelstellingen die zij in dat jaar willen realiseren. Tevens zijn er productieafspraken gemaakt tussen de gemeente en de twee woningcorporaties voor de periode 2022-2030. Hierin is vastgelegd wat de partijen van elkaar nodig hebben om de afgesproken realisatie van minimaal 1000 sociale huurwoningen tot 2030 waar te maken.

Actieve rol

Wethouder Edwin Enklaar (wonen) stelt dat de afspraken een actieve houding vragen van alle betrokken partijen: “De productieafspraken bevestigen de inspanningen die de gemeente samen met de woningcorporaties moet leveren om de voorraad sociale huurwoningen uit te breiden. Onderdeel van de afspraken is dat we goed met elkaar in overleg blijven over hoe we tot die 1000 extra sociale huurwoningen gaan komen. Die opgave vraagt van zowel gemeenten als woningcorporaties echt een actieve rol.”

Peter Toonen, directeur-Bestuurder bij Omnia Wonen: “Wij zijn blij met de goede en intensieve samenwerking met de gemeente Harderwijk. Door onze gezamenlijke inspanning dragen wij bij aan de grote behoefte aan sociale huurwoningen. Wij vinden het belangrijk dat mensen die aangewezen zijn op de sociale woningmarkt een thuisbasis hebben om deel te nemen aan de maatschappij. Op en met elkaar bouwen voor onze huurders, daar gaat het om”.

Afscheid grondlegger SHOW

Voor één van de medeoprichters van onze huurdersorganisatie de SHOW, Dick Deirkauf, was het ondertekenen van de prestatieafspraken 2023 zijn laatste officiële handeling voor en namens de huurders van Omnia Wonen. De heer Deirkauf stopt na maar liefst 14,5 jaar. Wij zijn hem zeer dankbaar voor zijn enorme inzet waarbij hij altijd op constructieve wijze opkwam voor de belangen van huurders in Harderwijk en Ermelo. Peter Toonen zette hem tijdens de ondertekening dan ook in het zonnetje met een welverdiende mooie bos bloemen. 

Meer beschikbaarheid

Tot en met 2026 ligt de hoogste prioriteit bij de beschikbaarheid van woningen. Onderzoek dat in 2021 is uitgevoerd, laat zien dat er in Harderwijk en Hierden een grote behoefte is aan woningen in het betaalbare segment. Daarom is volgens de gemeente het bieden van voldoende woningen in dat segment een centraal punt. Naast het thema beschikbaarheid is het betaalbaar houden van wonen in de gemeente Harderwijk en het leefbaar houden van complexen en buurten erg belangrijk, laat de gemeente weten.

Wethouder Enklaar onderstreept het belang van de afspraken: ‘Met deze Jaarafspraak 2023 en de Productieafspraken tot 2030 trekken we als partijen samen op om genoeg passende en betaalbare woningen te realiseren. Iedereen heeft immers recht op een eigen, geschikte plek om te wonen. Ook zetten we ons gezamenlijk in om de leefbaarheid in wijken en buurten te behouden of te verhogen. Want niet alleen je huis, ook een prettige woonomgeving draagt bij aan woongeluk.’

Terug naar overzicht