Een proef met diverse doorstroomregelingen op de Amersfoortse woningmarkt zorgt voor meer verhuisbewegingen dan verwacht. De woningmarkt zit behoorlijk op slot. Daarom startten de woningcorporaties Omnia Wonen, Portaal en de Alliantie samen met de Gemeente Amersfoort met diverse regelingen om inwoners te laten doorstromen naar een woning die beter past bij hun wensen of situatie. Met succes, want deze regelingen zorgden in een jaar tijd voor 155 verhuizingen, waarvan 75 verhuizingen via Van Groot naar Beter. Een regeling waar voornamelijk ouderen gebruik van maken, wat zo weer zorgt voor woningaanbod voor andere doelgroepen.

Het beter benutten van woningen in Amersfoort en meer mensen een passend (t)huis bieden qua prijs, woningtype, woonwensen en -behoeften. Dat was het doel van de ‘Pilot doorstroming’ die in juni 2021 startte. De gemeente en woningcorporaties sloegen de handen ineen met de invoering van een fiks aantal stimulerende doorstroomregelingen, zoals Van Groot naar Beter voor senioren. 

De ambitie was om in een jaar tijd 100 verhuizingen te realiseren én een verhuisketen op gang te brengen. Tot 1 juni 2022 leverden de doorstroomregelingen 155 verhuizingen op. Ver boven het gewenste resultaat. 

Astrid Janssen, wethouder Wonen: “De pilot laat zien dat doorstromen op de woningmarkt mogelijk is met de juiste maatregelen. En dat is belangrijk juist in deze tijd van woningnood. Zo komen meer mensen aan een woning die bij hen past. Zeker als je bedenkt dat één verhuizing er voor zorgt dat twee andere huishoudens ook kunnen verhuizen. Vooral ouderen verhuizen Van Groot naar Beter, waardoor een woning vrijkomt voor jonge gezinnen. Zij  komen vaak uit appartementen die aantrekkelijk zijn voor starters. Die verhuisketens willen we graag zo lang mogelijk maken.” 

Peter Toonen, directeur-bestuurder van Omnia Wonen, namens de gezamenlijke corporaties: “Doordat mensen gebruikmaken van de diverse regelingen, komt de vastzittende woningmarkt in beweging. Dat is gezien de lange wachttijden ontzettend hard nodig. Doorstromen of verhuizen is voor corporaties overigens geen doel op zich, maar een middel om meer huurders in Amersfoort te helpen bij het vinden van een woning die past bij hun persoonlijke woonwensen. Het is fantastisch dat de regelingen hiervoor aanslaan.”

De ideale verhuisketen die op gang komt bij doorstroming

Van Groot naar Beter

Het overgrote deel van de verhuizingen vond plaats via ‘Van Groot naar Beter’. Dit is de doorstroomregeling, waarbij huurders met voorrang verhuizen van een grote woning (minimaal 4 kamers) naar een kleinere woning (maximaal 3 kamers). Indien nodig krijgen deze huurders een aanbod met woonlastengewenning. Hiervan is in het pilotjaar 23 keer gebruik gemaakt. Dat is een derde van het totaal aantal doorstromingen via de corporaties. 

Gemeente Amersfoort biedt doorstromers ook een verhuispremie van €750 als financiële ondersteuning bij verhuizing. Deze premie werd bij 68 van de 75 verhuizingen uitgekeerd.

Ook van groot naar beter: koop en vrijesector

Voor bewoners van koopwoningen en vrije sectorhuurwoningen zijn er ook doorstroommogelijkheden. De wooncoach, bedoeld voor inwoners van Amersfoort van 55 jaar en ouder, helpt bij de overweging om door te stromen naar een andere woning. Zowel op financieel als fysiek terrein wordt meegedacht. Bijvoorbeeld of het nodig is om door te stromen naar een woning met zorg. 

Andersom konden huurders van sociale huurwoningen ook met voorrang verhuizen naar vrijesectorwoning of koopwoning van de corporaties. Hierdoor kwamen er tijdens het pilotjaar 60 sociale huurwoningen vrij. 

Doorstromen in 2023

Voor diverse regelingen zijn verbeteringen mogelijk, bijvoorbeeld door de regelingen op inhoud iets aan te passen. Hier wordt de komende tijd aan gewerkt, zodat de gemeente en de woningcorporaties ook in 2023 zorgen voor het vergroten van het aantal verhuizingen in de stad. 

Terug naar overzicht