Vandaag verscheen een kritisch artikel over het project De Dijkjes in Elburg. Omnia Wonen herkent zich niet in het geschetste beeld. Hieronder leest u onze volledige reactie aan de journalist van De Stentor.

Over De Dijkjes
In de wijk de Dijkjes heeft Omnia Wonen 90 Nul op de meter-woningen (NOM) gerealiseerd. Deze woningen zijn zeer energiezuinig: de zonnepanelen op het dak van deze woningen wekken evenveel energie op als dat er in een gemiddeld huishouden wordt verbruikt voor verwarming, warm water en huishoudelijk werk. De woningen hebben geen gasaansluiting en maken geen gebruik van andere fossiele brandstoffen. Bij een normaal gebruik van de woningen hebben huurders in de toekomst geen last meer van stijgende energieprijzen.

Omnia Wonen is er trots op dat we deze duurzame en kwalitatief goede woningen voor onze huurders hebben kunnen bouwen. Niet alleen dragen we als maatschappelijke organisatie op deze manier bij aan de ‘vergroening’ van onze samenleving en ons woningbezit. Het belangrijkste ‘wapenfeit’ is echter dat deze woningen lagere woonlasten hebben (in relatie tot een huishouden in een gemiddelde huurwoning) in combinatie met een hoog wooncomfort. En daar gaat het ons om! We horen van verreweg het grootste deel van de huurders dat ze met veel plezier in hun ‘Dijkjes-woning’ wonen.

Over de energieprestatievergoeding (EPV)
Verhuurders en huurders hebben vanaf mei 2016 de mogelijkheid om een energieprestatievergoeding (EPV) af te spreken. De EPV is er voor woningcorporaties van sociale huurwoningen. Verhuurders kunnen een vergoeding van huurders vragen voor (bijna) nul-op-de-meter-woningen (NOM). Ze krijgen dan een deel terug van hun investeringen om NOM-woningen te maken. De EPV neemt zo huidige wettelijke belemmeringen weg en stimuleert dat woningen energiezuinig gebouwd worden. Bij een NOM-woning zijn er energiebesparende maatregelen genomen. Ook heeft de woning energieopwekkende voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen.

De EPV is een schriftelijke overeenkomst. Hierin staat een betalingsverplichting van de huurder aan de verhuurder. De EPV geldt voor een gegarandeerde energieprestatie van de woonruimte door de verhuurder. Het gaat om energiebesparende én energieleverende voorzieningen aan die woonruimte. Hoe beter de woning geïsoleerd is, hoe hoger de EPV mag zijn. Bij een netto warmtevraag in kilowattuur per vierkante meter per jaar van 0 tot en met 30 mag de maximale EPV per vierkante meter per maand € 1,49 bedragen. Voor de volledigheid; Omnia Wonen zit ruim onder deze maximale EPV-heffing.

EPV & verschillende fases De Dijkjes
Het klopt dat alle 90 woningen NOM-woningen zijn en grotendeels identiek aan elkaar zijn. Ook klopt het dat Omnia Wonen in de eerste fase van de Dijkjes geen Energieprestatievergoeding (EPV) vraagt. En dit in de tweede fase van het project wel gebeurt. Het verschil zit in de afspraak die Omnia Wonen gemaakt heeft over de te leveren prestaties van de woning. Én vooral de garantie wij geven t.a.v. deze te leveren prestaties, zoals de energieopbrengst van zonnepalen. In de eerste fase konden we deze garantie helaas niet afgeven omdat onze organisatie hier nog niet voldoende op ingericht was, zowel beleidsmatig als qua software. Want we hadden vanzelfsprekend het liefst bij alle 90 woningen EPV gevraagd.

In de tweede fase hadden we onze organisatie wel op de EPV ingericht. De woningen zijn vervolgens geadverteerd met daarbij de informatie dat er een energieprestatievergoeding zou worden gevraagd. Huurders waren bij het reageren op de woningen in de tweede fase er van op de hoogte dat er sprake was van een EPV. Ook in de huurovereenkomst is dit opgenomen. Het verbaast ons dan ook dat er nu vragen worden gesteld over deze vergoeding. We zijn in de communicatie met de bewoners altijd volledig transparant hierover geweest. En er is in de basis ook helemaal niets mis met de EPV, het is een positieve overheidsregeling die staat als een huis. Onze bewoners krijgen een duurzame, comfortabele woning met garanties én lagere woonlasten dan een gemiddeld huishouden. Dat laat onverlet dat wij altijd het gesprek aangaan met bewoners die vragen hebben.  

Terug naar overzicht