Harderwijk – 8 mei 2023

Daarom stuurden de 43 woningcorporaties die in de provincie actief zijn samen een brief naar de partijen die in gesprek zijn over een coalitieakkoord. Voor de provincie Gelderland zijn de partijen BBB, VVD, CDA, SGP en ChristenUnie.

Regie provincie essentieel
In de Woondeals staat dat de zes Gelderse regio’s plannen hebben om tot en met 2030 104.000 huizen te bouwen. Daarvan nemen de woningcorporaties 31.000 huizen voor hun rekening. Die komen bovenop de 250.000 huizen die zij nu al beheren. Een enorme, maar broodnodige opgave. Regie van de provincie op het realiseren van deze opgave is hard nodig.

Uitdagingen woningcorporaties
Het is voor veel regio’s en gemeenten een flinke opgave om daadwerkelijk 30% sociale huur te realiseren. Daarbij is het belangrijk dat deze worden beheerd door de woningcorporaties om nep sociale huur te voorkomen. Alleen dat garandeert dat deze huizen daadwerkelijk beschikbaar blijven voor de doelgroep. Naast het bouwen van 31.000 nieuwe huizen is het ook belangrijk om bestaande huizen te verduurzamen. In 2028 zijn er geen sociale huurwoningen meer met een slecht energielabel (E, F en G-label). Om dit alles te realiseren, investeren de Gelderse corporaties tot 2030 ongeveer 10 miljard euro.

Verantwoordelijkheid provincie Gelderland
De woningcorporaties leveren een grote bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de provincie. Het gaat niet alleen om voldoende huizen voor mensen met een bescheiden inkomen. Maar ook om de ruimtelijke, stedenbouwkundige én sociale kwaliteit van steden en dorpen in de provincie Gelderland. Woningcorporaties rekenen daarom op een constructieve samenwerking met de provincie op het gebied van gebiedsontwikkeling, nieuwbouw, verduurzaming, infrastructurele voorzieningen en soepele vergunningsprocedures.

Terug naar overzicht