Met ingang van 2022 is het uitsluiten van AOW-gerechtigden voor een inkomensafhankelijke huurverhoging komen te vervallen. Dat betekent dat wanneer AOW-gerechtigden een hoog huishoudinkomen hebben, zij een inkomensafhankelijke huurverhoging kunnen krijgen.

Terug naar overzicht