En welke regels gelden er dan?

Steeds meer mensen nemen inmiddels spontaan Oekraïense vluchtelingen in huis. Mensen laten logeren mag, daar hoeft u geen toestemming voor te vragen van de woningcorporatie. Maar als huurder bent en blijft u wel verantwoordelijk voor het zogenoemde ‘goed huurderschap’ van uw gehele woning en de mensen die hierin verblijven. Dit houdt het volgende in:

  • Geen overlast veroorzaken voor omwonenden.
  • Geen grote aanpassingen aan de woning doen zonder overleg met ons.
  • Niet zonder overleg onderhuren. Logeren mag maar onderverhuur kan alleen in overleg.
  • Degene die het contract heeft getekend, moet altijd de hoofdbewoner zijn van de gehuurde woning en de meerderheid van de week hier verblijven.

Ook eventuele andere gevolgen zoals huurtoeslag zijn de verantwoordelijkheid van de huurder zelf.

Volg advies experts & weet waar u aan begint!

Voor wie overweegt mensen uit de Oekraïne te helpen, verwijst Vluchtelingenwerk Nederland naar de website van Takecarebnb.

Deze organisatie bemiddelt sinds 2015 tussen gastgezinnen en vluchtelingen.

Volgens Takecarebnb moet je beschikken over ‘een warm hart en een koel hoofd’ als je vluchtelingen in je eigen huis laat logeren. Als tip geeft de organisatie een aantal aandachtspunten mee. Weken of misschien wel maandenlang gasten over de vloer hebben vergt veel van zowel de logees als het gastgezin. Een van de belangrijkste tips is: ‘Doe het niet alleen: vorm een kring met vrienden, buren, familie en zorg samen voor huisvesting en begeleiding. Samen hou je het langer vol’.

Andere aandachtspunten die genoemd worden: tolerant zijn, begrip tonen, privacy geven, maar ook duidelijke afspraken maken en oog hebben voor een zinvolle dagbesteding. De tips vind je hier.

Ook Vluchtelingenwerk zelf heeft nuttige informatie op de website staan.

Mevrouw Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchtelingenwerk Nederland geeft deze mensen wel een voorzichtige waarschuwing: “Veel particulieren bieden aan om vluchtelingen in huis te nemen. Dat vind ik hartverwarmend, het gaat ook zeker nodig zijn als de voorspelling klopt dat 7 miljoen mensen het land ontvluchtten. Maar weet waar je aan begint. Het is geen crisis die volgende week over is. Die vluchtelingen kunnen niet meteen terug dus zullen langere tijd in je huis blijven.”

Terug naar overzicht