Als u de woning wilt onderverhuren of aan anderen in gebruik wilt geven, heeft u daarvoor onze  toestemming nodig. Dat geldt ook voor delen van de woning. U vraagt de toestemming schriftelijk aan, waarin u aangeeft:
– Aan wie u de woning wilt onderverhuren of in gebruik geven;
– Welke prijs u daarvoor vraagt;
– Welke periode u de woning wilt onderverhuren of in gebruik geven.

Wij geven u toestemming voor onderverhuren (of in gebruik geven van delen van de woning) als de woning uw hoofdverblijf is en blijft. We geven geen toestemming als door het onderverhuren (of in gebruik geven) te veel mensen in de woning wonen, waardoor wij schade kunnen lijden.

In de brochure onderhuur vindt u meer informatie.

Terug naar overzicht