Het grondwaterpeil is het niveau waarop het grondwater in de bodem staat. Dit niveau heet ook wel de ‘verzadigde zone’. Het water dat vanaf het oppervlak de ondergrond instroomt, kan niet verder dan dit niveau zakken. Andere benamingen voor het grondwaterpeil zijn grondwaterstand en grondwaterspiegel.

Heeft u last heeft van een hoog grondwaterpeil in uw woning? Neemt u dan contact op met uw gemeente.

Terug naar overzicht