Onderhoudsgebreken of technische klachten zijn geen geldige reden om uw huurverhoging niet te betalen. U kunt technische klacht(en) middels een reparatieverzoek aan ons doorgeven. Is er in uw ogen sprake van ernstige onderhoudsgebreken? Dan kunt u de Huurcommissie vragen de huurprijs tijdelijk te verlagen vanwege deze onderhoudsgebreken. Van deze procedure kunt u het hele jaar gebruik maken. Meer hierover kunt u lezen op de website van de huurcommissie.

Terug naar overzicht