Onderhoudsgebreken of technische klachten zijn geen geldige reden om uw huurverhoging niet te betalen. U kunt een technische klacht met een reparatieverzoek aan ons doorgeven. Is er in uw ogen sprake van ernstige onderhoudsgebreken? Dan kunt u de Huurcommissie vragen de huurprijs tijdelijk te verlagen vanwege deze onderhoudsgebreken. Van deze procedure kunt u het hele jaar gebruik maken.

Terug naar overzicht