Steenwijk hoort niet tot het kerngebied van Omnia Wonen. In de woningwet is sinds 2016 opgenomen dat elke corporatie een werkgebied heeft waar zij actief mag zijn. Dit versterkt de regionale binding van de woningcorporatie en bevordert het overleg met de gemeenten en de huurders in dat gebied. Het kerngebied van Omnia Wonen ligt in de woningmarktregio’s Amersfoort en Noord-Veluwe. Buiten het kerngebied mogen corporaties geen nieuwbouw realiseren of vastgoed aankopen. Dat betekent dat we op lange termijn niet kunnen investeren in Steenwijk. Dat vinden wij een ongewenste situatie voor mensen die zijn aangewezen op de sociale woningmarkt in Steenwijk.

Terug naar overzicht