Momenteel lopen er meerdere proefprojecten om te kijken wat de opbrengst van zonnepanelen is voor onze woningen, hoe de verhouding kosten/opbrengsten ligt en hoe we omgaan met het planmatig aanbrengen van zonnepanelen. Wanneer deze proeven een gunstig resultaat hebben, gaan wij vanaf 2024 meer investeren in zonnepanelen. Wij kijken op dezelfde manier naar hybride warmtepompen. Onze voornaamste insteek hierbij is en blijft dat de woonlasten voor onze huurders zo laag mogelijk zijn. Daarnaast moeten de investeringen voldoende rendement hebben.  

Terug naar overzicht