In Europese regelgeving is bepaald dat wij minimaal negentig procent van onze sociale huurwoningen moeten toewijzen aan woningzoekenden met een inkomen van maximaal € 39.055,-.

Wij hanteren de volgende inkomensregels bij het toewijzen van sociale huurwoningen en vrije sector huurwoningen. We kijken naar het gezamenlijk belastbaar jaarinkomen. Dat is het inkomen van u, uw partner en/of andere huisgenoten. We kijken niet naar het inkomen van uw kinderen:

  • Huurprijs tot en met € 720,42; u mag niet meer verdienen dan € 39.055,-.  
  • Huurprijs hoger dan € 720,42; uw inkomen mag niet lager zijn dan € 39.035,-.

Soms geven wij bij een sociale sector huurwoningen voorrang aan mensen met een inkomen boven de € 39.055,-. Dit vermelden wij altijd in de woningadvertentie. 

Meer informatie leest u op de pagina een nieuwe woning huren.

Terug naar overzicht