Als u van mening bent dat u door de belastingdienst in een te hoge inkomenscategorie bent ingedeeld, moet u dat schriftelijk aan ons doorgeven. Wij vragen dan een nieuwe verklaring aan bij de belastingdienst. De belastingdienst kijkt dan opnieuw wat het inkomen in 2022 was van iedereen die volgens de Basisregistratie Personen nu op het betreffende adres woont.

Als uit de nieuwe verklaring blijkt dat de belastingdienst u in eerste instantie in een te hoge inkomenscategorie heeft ingedeeld, passen wij de huurverhoging aan. Wij hanteren daarbij de regels die voor die nieuwe categorie gelden.

Als de belastingdienst u in dezelfde categorie blijft indelen, passen wij ons voorstel niet aan. Als u van mening bent dat de belastingdienst, ook in tweede instantie, verkeerde inkomensgegevens hanteert, ligt de bewijslast bij u en zullen wij u om aanvullende gegevens vragen.

Terug naar overzicht