Harderwijk- 21 april 2022

Met ingang van 1 juli 2022 wordt het tarief van het Service Huurders Onderhoud (SHO) verhoogd. Het Service Huurdersonderhoud (SHO) is een service waarbij wij tegen betaling kleine reparaties voor u uitvoeren die normaal gesproken voor uw rekening komen. Het Service Huurdersonderhoud kost vanaf juli 2022 € 3,99 per maand.

Waarom wordt het tarief van SHO verhoogd?

Het SHO wordt gezien als een fonds. Een fonds mag kostendekkend zijn maar geen winst genereren op langere termijn. Een aantal jaar is het tarief van SHO gelijk gebleven. De afgelopen jaren is er geen verhoging doorgevoerd. Doordat de kosten zijn gestegen is er een nieuwe berekening gemaakt.

Per wanneer wordt het tarief van SHO verhoogd?

De eerste stap in het verhogen van het tarief is per 1 juli 2022, tegelijk met de jaarlijkse huurverhoging. Eind 2022 wordt er opnieuw gekeken naar het tarief van het SHO, waaruit moet blijken of een verdere verhoging van het tarief nodig is.

Hoe kan ik in aanmerking komen voor SHO?

Aanmelden voor SHO kan via deze pagina op de website van Omnia Wonen.

Hoe kan ik het SHO opzeggen?

Het SHO kan opgezegd worden door het contactformulier op de website in te vullen. De opzegging zal dan de volgende maand verwerkt zijn. Op het moment dat het SHO opgezegd wordt zijn alle kleine reparaties voor rekening van de huurder. Dit gaat dan onder andere om het ontstoppen van afvoeren of het verwijderen van een wespennest.

Terug naar overzicht