Wat verandert er?
Er zijn vier belangrijke veranderingen. Woningzoekenden raken niet meer alle inschrijftijd kwijt als ze een woning accepteren. De leeftijdsgrenzen voor jongeren- en seniorenwoningen worden gelijkgetrokken. Voorwaarden aan de huishoudgrootte worden gelijkgetrokken. Alle gemeenten die woningen verloten doen dat voor maximaal 20% van het woningaanbod.

1. Behoud inschrijfduur
Accepteert een woningzoekende een woning via WoningNet Eemvallei? Vanaf 1 juli 2022 behoudt de woningzoekende dan 75% van de inschrijfduur als hij/zij zich binnen een jaar opnieuw inschrijft. De inschrijfduur is de periode vanaf de inschrijving als woningzoekende tot nu. Op deze manier kan men sneller verhuizen als de woning toch niet bevalt of als de persoonlijke situatie verandert.

2. Leeftijdsgrenzen
In de regio Eemvallei gelden in alle gemeenten dezelfde leeftijdsgrenzen voor woningen die worden aangeboden voor jongeren of senioren. Jongerenwoningen worden toegewezen met een maximale leeftijd van 23 of 28 jaar en seniorenwoningen met een minimale leeftijd van 65 jaar.

3. Grotere woningen naar grotere huishoudens
In alle gemeenten kunnen woningen met vier kamers met voorrang toegewezen worden aan huishoudens van twee of meer personen.

4. Loting
In bijna alle gemeenten in de regio worden nu woningen verloot. Deze gemeenten hanteren allemaal een maximum van 20% van het woningaanbod voor loting.

Wat moet een woningzoekende doen voor de regeling Behoud Inschrijfduur?
De regeling gaat in op 1 juli 2022 en geldt voor iedereen die een woning via WoningNet Eemvallei heeft geaccepteerd vanaf 1 oktober 2021.

Heeft een persoon tussen 1 oktober 2021 en 1 juli 2022 een woning geaccepteerd en zich opnieuw ingeschreven?
De persoon hoeft dan niets te doen. Wij registreren de aangepaste inschrijfduur automatisch in de inschrijfgegevens. De bewoner kan dit zelf controleren op de website en kijkt bij Mijn WoningNet onder Mijn Profiel en dan onder Voorrangsregelingen.

Heeft de persoon tussen 1 oktober 2021 en 1 juli 2022 een woning geaccepteerd en zich nog niet opnieuw ingeschreven?
Dan kan men zich opnieuw inschrijven via WoningNet. De kosten hiervoor zijn € 17,50. Als de bewoner de huidige woning accepteerde na 1 oktober 2021 dan wordt de inschrijfduur automatisch in de inschrijfgegevens aangepast. De bewoner kan dit zelf controleren op de website en kijkt bij Mijn WoningNet onder Mijn Profiel en dan onder Voorrangsregelingen.

Wij proberen alle personen die een woning hebben geaccepteerd en nog niet opnieuw zijn ingeschreven per e-mail te benaderen. Wanneer de bij ons beschikbare contactgegevens niet meer actueel zijn kunnen wij dit bericht niet toesturen. Als men zich alsnog inschrijft behoudt men de inschrijfduur.

Terug naar overzicht