U zoekt zelf een ruilpartner, bijvoorbeeld via de website www.woningruil.nl.

Heeft u een ruilpartner gevonden? Dan kunt u een verzoek tot woningruil indienen. Vergeet niet een recente inkomensverklaring (IBRI) van alle meeverhuizende volwassenen mee te sturen. Wij rekenen met het bruto verzamelinkomen.

Uw ruilpartner stuurt een verhuurdersverklaring mee als uw ruilpartner niet van Omnia Wonen huurt.

Een woningruil is een gewone verhuizing. Wij inspecteren de woning, zodat wij de woning in goede staat opleveren aan de nieuwe huurder. Wij passen de huurprijs aan het huidige huurbeleid aan. Uw ruilpartner ondertekent een nieuwe huurovereenkomst.

Als de ruil doorgaat moeten u en uw ruilpartner bij de ondertekening van de huurovereenkomst een geldig legitimatiebewijs tonen.

Houd bovendien rekening met onderstaande voorwaarden:

  • Na een woningruil moet u minimaal één jaar in de woning blijven wonen; u sluit een overeenkomst voor minimaal een jaar.
  • U en uw ruilpartner voldoen aan de voorwaarden die gelden voor de woning, zoals inkomen, leeftijd, etc.
  • U en uw ruilpartner staan ingeschreven als woningzoekende.
  • U vraagt en krijgt toestemming van Omnia Wonen. Soms heeft u ook toestemming van uw gemeente nodig, wij vragen deze toestemming voor u aan. U en uw ruilpartner voldoen aan de regels van de gemeente.
  • U en uw ruilpartner hebben geen huurachterstand en de huur altijd op tijd betaald.
  • U en uw ruilpartner hebben de afgelopen jaren geen overlast veroorzaakt.
  • U en uw ruilpartner voldoen aan de regels voor passend toewijzen.
  • U en uw ruilpartner zijn in het bezit van een geldig legitimatiebewijs.
  • Zijn de woningen van verschillende corporaties? Dan moeten beide corporaties toestemming geven.

Terug naar overzicht