Bent u getrouwd of geregistreerd partner? Dan hoeft u niets te doen. Uw partner is van rechtswege medehuurder, maar moet wel ingeschreven staan op het adres van uw huurwoning bij de gemeente. 

Als u samenwoont kan uw partner medehuurder worden. Voor het aanvragen van medehuurderschap stellen wij de volgende voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder
  • U bent in het bezit van een geldig legitimatiebewijs. Heeft u een buitenlands paspoort? Dan bent u ook in het  bezit van een geldige verblijfsvergunning
  • U heeft minimaal twee jaar uw hoofdverblijf in de betreffende woning
  • U voert minimaal twee jaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding met de huurder
  • Het medehuurderschap mag niet als doel hebben om op korte termijn hoofdhuurder te worden
  • U kunt financiële verplichtingen nakomen

Op uw klantportaal Mijn Omnia Wonen vraagt u medehuurderschap aan.

Heeft u nog geen account voor het klantportaal? Vult u het aanvraagformulier in. Dan activeren wij uw account.

Bij de aanvraag stuurt u de volgende bijlagen mee:

  • Uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), waarop staat vanaf welke datum de aanvrager staat ingeschreven op het adres van de hoofdhuurder;
  • Bewijsstukken waarmee u een duurzame gemeenschappelijke huishouding aantoont. Bijvoorbeeld kopieën van een gezamenlijke rekening (stuur een recente kopie en een kopie van twee jaar geleden mee), een samenlevingsovereenkomst of een verzekeringspolis van u samen.

Terug naar overzicht