Nee. Als in een huishouden iemand gehandicapt is of chronisch ziek, dan is een inkomensafhankelijke huurverhoging niet van toepassing. Als wij een inkomensafhankelijke huurverhoging hebben gevraagd, kunt u hier bezwaar tegen maken.

Voor zowel eenpersoons- als meerpersoonshuishoudens:

 • Een bewijs dat de huurder of een andere bewoner op grond van het Besluit Zorgverzekering verpleging of verzorging ontvangt voor een periode van ten minste een jaar voor 10 uur of meer per week (meestal ligt dit vast in een zorgplan van de wijkverpleegkundige).
 • Voor een meerpersoonshuishouden is het voldoende als de gemeente een blijk van waardering voor mantelzorg heeft verstrekt aan de huurder of iemand van het huishouden op grond van Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO 2015). De mantelzorg moet zijn verleend aan iemand van het huishouden in de betreffende woning.
 • Een indicatiebesluit voor de huurder of iemand van het huishouden, op grond van de Wet langdurige zorg, voor verblijf in een instelling of voor ADL-assistentie (ADL staat voor Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen).
 • Een beschikking voor het treffen van voorzieningen of voor een woningaanpassing op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de Wet Voorzieningen Gehandicapten op naam van de huurder of iemand uit het huishouden.
 • Een verklaring van de huisarts dat de huurder of iemand van het huishouden blind is.
 • Indicaties t/m 2014: Voor zowel eenpersoons- als meerpersoonshuishoudens: een indicatiebesluit van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) voor
  • a. persoonlijke verzorging, verpleging of individuele begeleiding voor 10 uur of meer per week en gedurende ten minste een jaar, of voor
  • b. verblijf in een instelling voor verzorging of verpleging, of voor
  • c. zogenaamde ADL-assistentie (hulp bij Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen).

Uitgangspunt is dat de indicaties nog geldig zijn en dat het de huurder of iemand uit het huishouden betreft op het moment dat u bezwaar maakt tegen de huurverhoging.

Als u of iemand uit uw huishouden aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kunt u bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Terug naar overzicht