Woningcorporaties mogen 1x per jaar de huren verhogen van de huurwoningen die zij bezitten. Dit is wettelijk geregeld; de overheid bepaalt met hoeveel procent corporaties de huur maximaal mogen verhogen.

Waarom een huuraanpassing?
De huren die wij ontvangen zijn onze belangrijkste bron van inkomsten. Daarmee zorgen wij voor het onderhouden van de ruim 9.000 woningen die wij verhuren. Ook vraagt de overheid ons om te verduurzamen door bijvoorbeeld woningen te isoleren en aardgasvrij te maken. En om wijken te vernieuwen met woningen voor verschillende groepen mensen die zo lang mogelijk thuis moeten kunnen blijven wonen. Daarnaast zijn de bouw- en personeelskosten de afgelopen jaren fors gestegen.  

Omnia Wonen vindt het belangrijk dat mensen een woning huren die ze kunnen betalen en die past bij hun inkomen. Dit geldt voor huurders met lage inkomens, maar ook voor huurders met hoge inkomens. We zijn van mening dat huurders die meer te besteden hebben, een huur mogen betalen die in de vrije markt gevraagd wordt. Vanuit deze argumenten komen we tot een individuele, inkomensafhankelijke huuraanpassing.

Vanaf 18 april ontvangen onze huurders een brief over wat de huuraanpassing voor elk van hen betekent. In de brief wordt toegelicht hoe de nieuwe tarieven tot stand zijn gekomen, welke regels en welke uitzonderingen er gelden.

Bezwaar huurverhoging
Bent u het niet eens met de voorgestelde huurverhoging? Dan kunt u dit uiterlijk 30 juni 2024 schriftelijk bij ons melden. U kunt digitaal bezwaar maken via dit formulier of u kunt het formulier bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging van de Huurcommissie gebruiken.

Huurverlaging of maatwerk aanvragen
In 2023 en 2024 geldt de Wet huurverlaging voor huurders met een lager inkomen, die op 1 maart 2023 een zelfstandige sociale woning of woonwagen van de woningcorporatie huren. Denkt u dat u recht heeft op huurverlaging of maatwerk? Dan kunt u via dit formulier huurverlaging of maatwerk aanvragen.

Problemen met het betalen van de huur en/of andere rekeningen?
Huurders die moeite hebben om de (verhoogde) huur te betalen, kunnen contact met ons opnemen. We denken graag mee in oplossingen. Bel ons op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur op telefoonnummer 0341 – 27 87 77.

Meer informatie over de wettelijke huurverhoging vindt u op de site van de rijksoverheid

Terug naar overzicht