De wijk was de eerste in Utrecht waar zoveel volkswoningen zijn gebouwd in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. Ook is er nog (een rand) volkswoningbouw te vinden uit de jaren 50. Ondiep maakt sinds de jaren 90 op grote schaal vernieuwing door. Een deel van de sociale woningbouw is vervangen door koopwoningen. De nieuwbouw sluit deels aan op het bestaande karakter van de kleine eengezinswoningen. Daarnaast bestaat de nieuwbouw uit (hogere) appartementenblokken.

Omnia Wonen verhuurt in Utrecht woningen in de Groen van Prinstererstraat.