Nieuwe woning huren

Corporaties wijzen woningen passend toe.

De nieuwe Woningwet bepaalt dat woningcorporaties vanaf 2016 woningen passend moeten toewijzen: het inkomen van een nieuwe huurder moet passen bij de huurprijs. Voor de huidige huurders verandert er niets. Wel heeft het gevolgen voor de keuzemogelijkheden van woningzoekenden.

Huur moet passen bij het inkomen
Het inkomen en de samenstelling van het huishouden bepaalt of een nieuwe huurder voor een woning in aanmerking komt. Door 'passend toewijzen' krijgen huurders een woning waarvan de huur aansluit bij hun totale inkomen. Dit voorkomt dat huurders snel in betalingsproblemen komen en dat de overheid teveel geld uit moet geven aan huurtoeslag.

Maximale huurprijs voor lagere inkomens
Door 'passend toewijzen' komen woningzoekenden niet meer voor alle huurwoningen in aanmerking:
• Eén- of tweepersoonshuishoudens met een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag, mogen huren tot een huurprijs van € 607,46.
• Drie- en meerpersoonhuishoudens met een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag, mogen huren tot een huurprijs van € 651,03.

Mensen die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, maar niet voor huurtoeslag, kunnen vooral terecht in de duurdere sociale huurwoningen met een huurprijs tot € 720,42.

Corporaties controleren of een woning past 
Als woningzoekenden op een woning reageren, moeten zij hun inkomen opgeven. De woningcorporaties controleren of dit inkomen klopt op basis van een Inkomensverklaring. Woningzoekenden kunnen deze verklaring (gratis) bij de Belastingdienst opvragen. Past het inkomen niet bij de huurprijs van de woning, dan kan de corporatie de woning niet toewijzen.

Regels verschillen per regio
Woningcorporaties mogen de regels voor passend toewijzen zelf specifieker invullen, Omnia Wonen heeft zich veelal aangesloten bij de regio’s waarin zij werkt. Daarom zijn er verschillen per regio. Hieronder ziet u de regels die Omnia Wonen hanteert. 

AMERSFOORT & DEN HAAG (Klik op de afbeelding voor een vergroting)

ASSEN, STEENWIJK, OLDEBROEK, ELBURG, NUNSPEET, HARDERWIJK, ERMELO (Noord-Veluwe). Klik op de afbeelding voor een vergroting.

ARNHEM
Op de website van Entree vindt u alle informatie over passend toewijzen.