Harderwijk- 2 november 2022

Woningcorporaties Omnia Wonen en Woonzorg Nederland optimaliseren hun vastgoedbezit door wooncomplexen van elkaar over te nemen. De officiële taakoverdracht van drie complexen in de gemeenten Elburg, Harderwijk en Steenwijk vond plaats op 31 oktober 2022. Bewoners van de complexen De Meenthehof, de Mast en De Helmbloem zijn hierover geïnformeerd. Voor huurders verandert er niets, zij kunnen in hun woning blijven wonen en hun huurcontract blijft ongewijzigd. 

Woonbehoefte senioren

Het aantal senioren in Nederland neemt jaarlijks toe. In 2034 is één op de vier Nederlanders boven de 65. Een groot deel daarvan is aangewezen op een sociale huurwoning. Daarom breidt Woonzorg Nederland als specialist in seniorenhuisvesting haar vastgoedbezit onder andere met bestaand vastgoed uit. Ook ontwikkelt Woonzorg Nederland de komende jaren samen met gemeenten, ontwikkelaars en beleggers nieuwe woonconcepten voor senioren om aan de veranderende vraag naar woningen te voldoen. De overdracht van de benoemde complexen past in de ambitie van Woonzorg Nederland om zowel landelijk als lokaal in te spelen op de toekomstige woonbehoeften van senioren. Bestuursvoorzitter Woonzorg Nederland Cees van Boven: “Door de vergrijzing stijgt de behoefte aan aantrekkelijke woonvormen voor senioren en aan specifiek zorgvastgoed. De woningen van wooncomplex De Meenthehof die wij van Omnia Wonen overnemen, sluiten aan bij deze behoefte.” Woonzorg Nederland verkoopt twee complexen aan Omnia Wonen. Deze woningen zijn grotendeels minder geschikt voor senioren.

Nieuw bezit in kerngebied Omnia Wonen

Peter Toonen, directeur bestuurder Omnia Wonen: “Wij vinden Woonzorg Nederland, vanwege haar focus op de doelgroep ouderen, een zeer geschikte partij voor de overname van De Meenthehof.’ Het complex De Meenthehof ligt in Steenwijk en valt buiten het kerngebied van Omnia Wonen. In de woningwet is sinds 2015 opgenomen dat elke corporatie een werkgebied heeft waar zij actief mag zijn. Het kerngebied van Omnia Wonen ligt in de woningmarktregio’s Amersfoort en Noord-Veluwe. Buiten het kerngebied mogen corporaties geen nieuwbouw realiseren of vastgoed aankopen. Toonen stelt: “Dat betekent dat we op lange termijn niet kunnen investeren in Steenwijk. De complexen die wij van Woonzorg Nederland hebben overgenomen, de Mast in Elburg en De Helmbloem in Harderwijk, liggen wel in ons kerngebied. We kijken er naar uit om kennis te maken met onze nieuwe huurders.”

Terug naar overzicht