Toezicht en controle

  • Uw huismeester controleert werkzaamheden en maakt het voor derden mogelijk om werkzaamheden uit te voeren (bijvoorbeeld door toegang tot ruimten te verschaffen.
  • Hij houdt toezicht op de gemeenschappelijke ruimten, directe woonomgeving en trappenhuizen.

Voorlichting en dienstverlening aan bewoners

  • Uw huismeester ziet toe op een goede naleving van de gedragsregels en voorschriften door bewoners en bezoekers van het complex.
  • Enkele huismeesters houden spreekuren waarbij huurders vragen, verzoeken en klachten kunnen voorleggen. De huismeester beantwoordt vragen of verwijst door.

Onderhouden bewonerscontacten

  • Uw huismeester onderhoudt contacten met bewoners van de woongebouwen.

Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden

  • Uw huismeester voert kleine reparaties uit zoals het vervangen van lampen in algemene ruimten.
  • Hij signaleert gebreken in het onderhoud aan het gebouw of de omgeving van het gebouw.

Schoonmaakwerkzaamheden

  • Uw huismeester verricht schoonmaakwerkzaamheden in en rond het complex en houdt hier toezicht op.