Wij accepteren geen gedrag wat persoonlijk de medewerkers raakt, zoals intimidatie, persoonlijke kwetsende taal en agressieve uitingen. Voorbeelden hiervan zijn hieronder genoemd.

Wat verstaan wij onder agressief gedrag?

  • Verbaal geweld (beledigen, discriminerende opmerkingen maken, vernederen, uitschelden, schreeuwen en treiteren);
  • Dreigen met geweld ‘ ik zal jou, ik zal jullie,  je gezin..’.’ Ik kom je nog wel tegen, mijn tijd komt nog’);
  • Fysiek geweld (slaan, schoppen, knijpen, vastpakken, steken, spuwen, gericht gooien van voorwerkpen);
  • Intimidatie (seksuele intimidatie, tonen van wapens);
  • Vernieling (bezittingen, kantoorinventaris e.d.);
  • Weigering het gebouw te verlaten.

Wat doen wij bij agressief gedrag?
De veiligheid van ons personeel en uw veiligheid staat bij ons voorop. Daarom grijpen wij in als grenzen overschreven worden. Als u door een medewerker van Omnia Wonen verzocht wordt het pand te verlaten, dient u hier gehoor aan te geven. Ook kunnen wij de politie inschakelen en aangifte doen.

Verdere regels in onze vestigingen
Het is in openbare gebouwen niet toegestaan te roken, alcohol en/of drugs te gebruiken. Dit geldt ook voor onze vestigingen waar onze medewerkers hun werk doen. Wanneer klanten roken of onder invloed van drank en/of drugs zijn, zullen onze medewerkers een gesprek met die persoon weigeren en hem of haar verzoeken ons pand te verlaten.

Download hier de huisregels in PDF.

Terug naar overzicht