Wij accepteren geen agressief gedrag dat medewerkers persoonlijk raakt, zoals intimidatie, persoonlijke kwetsende taal en agressieve uitingen.

Wat verstaan wij onder agressief gedrag?

  • Verbaal geweld (beledigen, discrimineren, vernederen, uitschelden, schreeuwen en treiteren);
  • Dreigen met geweld (‘ik zal jou, ik zal jullie,  je gezin..’, ‘Ik kom je nog wel tegen.’);
  • Fysiek geweld (slaan, schoppen, knijpen, vastpakken, steken, spuwen, gericht gooien van voorwerpen);
  • Intimidatie (seksuele intimidatie, tonen van wapens);
  • Vernieling (bezittingen, kantoorinventaris);
  • Weigering het gebouw te verlaten.

Wat doen wij bij agressief gedrag?
De veiligheid van u en ons staat voorop. Daarom grijpen wij in als grenzen overschreden worden. Als u door een medewerker van Omnia Wonen wordt verzocht het pand te verlaten, dient u hier gehoor aan te geven. Ook kunnen wij de politie inschakelen en aangifte doen.

Verdere regels in onze vestigingen
Het is in openbare gebouwen niet toegestaan te roken of alcohol/drugs te gebruiken. Dit geldt ook voor onze vestigingen. Wanneer bezoekers roken of onder invloed zijn van alcohol/drugs, zullen wij een gesprek weigeren en de bezoeker verzoeken ons pand te verlaten.

Download hier de huisregels in PDF.

Terug naar overzicht