Reglement participatie van bewonerscommissies

In het Reglement participatie Bewonerscommissies is vastgelegd aan welke voorwaarden een bewonerscommissie hoor te voldoen. Maar ook de informatie uitwisseling, overleg en adviesrecht tussen Omnia Wonen en bewonerscommissies op complexniveau zijn in het reglement geregeld.